De wet van de wendbaarheid“Every change is a menace to stability. Every discovery in pure science is potentially subversive; even science must sometimes be treated as a possible enemy.”

Nadat we in het voorjaar de mens centraal stelden, kijken we in het najaar naar het collectieve niveau: dat van onze bedrijven en onze maatschappij.

Wendbaarheid is de norm geworden, en corona heeft dat alleen maar versterkt. Als werknemer en als leidinggevende moeten we ons flexibel opstellen, levenslang leren en onze vaardigheden en mindset aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ook van onze bedrijven wordt verwacht dat ze wendbaar zijn. Zij die dat niet zijn, zijn kwetsbaar en een vogel voor de kat. De term die per definitie flexibiliteit en aanpassingsvermogen inhoudt, heeft dus nogal een dwingend karakter gekregen.

Maar wat betekent dat nu precies? Dat we aan change management doen en de “transformatie” in goede banen kunnen leiden? Zijn we ons als organisatie louter bewust van de nood aan verandering of durven we ook effectief stappen zetten? Laten we als leiders het schip meedogenloos een nieuwe koers varen, of zoeken we naar een evenwicht waar de individuele en collectieve versnelling samenkomen?

Op deze dag zoeken we naar uitwisseling tussen verschillende C-level functies en gaan we met elkaar in gesprek over organisatiemodellen, korte versus lange termijn, scenariodenken, stabiliteit versus evolutie, identiteit versus community. Wees welkom!